Stánky obsahují záznamy z amatérské hydrometeorologické stanice a fotografie z webové kamery HIKVISION HIWATCH DS-I226, která se nalézá ve stejném místě jako anemometr.

Použitý hardware je Stanice Ventus 831 se senzory rychlosti a směru větru,kombinovaným senzorem teploty a vlhkosti. Dále je stanice vybaven srážkoměrem. Dodatečně se pomocí webové kamery počítá množství denního světla a však tento údaje je pouze orientační. Data jsou dále spravována aplikací Weewx, která běží na Raspberry Pi2 s OS Raspbian Stretch. Všechny součástí stanice včetně webové kamery jsou zálohované z baterie, to znamená, že v případě krátkodobého výpadku napájení by nemělo dojít k přerušení vytváření nových záznamů.

Senzory stanice jsou rozmístěny tak, aby bylo minimalizováno zkreslení měření. Kombinovaný senzor teploty a vlhkosti je umístěn pod stříškou ve stínu, ve výšce 1,5m nad zemí. V bezprostřední blízkosti stanice se nenachází žádná větší zástavba.

Export dat: Na stránkách je k dispozici vždy aktuální CSV soubor, který je volně ke stažení. Soubor se aktualizuje stejně jako ostatní záznamy na stránkách a to v 10 minutových intervalech.

Data z měření jsou dále poskytována následujícím provozovatelům meteorologických služeb na internetu:

WindFinders.com
WindFinders.com
weathercloud.net
weathercloud.net
www.awekas.at
www.awekas.at
wxqa.com
wxqa.com

 

openweathermap.org
openweathermap.org

 

 

 

wow.metoffice.gov.uk
wow.metoffice.gov.uk

 

weatherunderground.com
weatherunderground.com

 

 

 

 

 

 

 

Přestože stanice má neustálou údržbu, nelze za použitím zcela amatérského a levného vybavení zaručit bezchybnost poskytnutých dat nebo nepřerušovaný záznam. Všechny údaje poskytované stanicí jsou zcela zdarma a jejich šíření není nikterak omezené.